KVKK Çerez Politikası

DUOSİS Bilgi Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. 

KVKK Çerez Politikası 

1.ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?  

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.  

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türleri Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri, Birinci Taraf Çerezleri ve Üçüncü Taraf Çerezler olarak sıralanabilir.  

2.ÇEREZ POLİTİKASININ AMACI  

Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Duosis Bilgi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra kısaca “DUOSİS” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır.  

3.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER  

İnternet sitemizde sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerinGizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Bu bağlamda sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir.  

*İşlevsellik Çerezleri : İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.  

*Hedefleme/Reklam Çerezleri : Duosis internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.  

*Zorunlu Çerezler : İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.  

*Analitik Çerezler : İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesini nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamanızı sağlar. Sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebilirsiniz.  

4.ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  

Çerez tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız KVKK ÇEREZ POLİTİKASI www.duosis.com internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz.  

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Eğer tarayıcınız bahsi geçen tarayıcılardan farklı ise; ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.  

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr  

Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml  

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma  

Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR  

5.6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikleri kişisel verilerinizin korumasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda Gizlilik Politikamızdaki esaslara ve işbu çerez politikamıza riayet ediyoruz.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı;  

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
  1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
  1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
  1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
  1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
  1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  1. Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
  1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
  1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

şeklinde hüküm altına almıştır. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Duosis talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Duosis Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.