Hybrid Cloud Management

HCM çözümü, bilgi teknolojileri operasyon takımının iki temel gereksinimi olan ihtiyaçların karşılanması noktasında çevikliği artırmak ve Devops geliştirme yapan ekiplerin, operasyonel olarak daha hızlı çalışmalarını ve farklı yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır. (Devops konseptini oluşturan parçalardan “Deployment Automation” sürecinin sağlanması)

HCM çözümü, self servis portal üzerinden; Hibrid cloud ortamınızı yönetmenizi, bilgi teknolojileri operasyonlarının uçtan-uca orkestrasyonunu, uygulama dağıtımını, IT Compliance’ı otomatize etmenizi sağlar. Çözümün otomasyon özelliği bulut geliştirmeleriniz ve yatırımlarınız için gereken eforu azaltmanızı hedeflemektedir Ayrıca bulut kapasite kullanım, analytic ve showback raporlarını almanızı ve bu raporlardaki metrikleri kullanarak bulut hizmetlerini hızlı bir şekilde tasarlamanızı, yönetmenizi ve provizyonlamanızı sağlar.

Ekibinizin platformu bir hizmet (PaaS), bir hizmet olarak veritabanı (DBaaS) ve bir hizmet olarak anything as Servis (XaaS) özelliği olarak bir hizmet olarak sunmasını sağlar.

Bilgi teknolojileri organizasyonlarının bulut mimarisine bağımlılığının ciddi seviyede arttığı gözlemlenmektedir. Bunun başlıca nedenleri hız, operasyonel maliyet ve erişebilirliktir.

Bu noktada container’lar hem maliyet hem de hız ve erişebilirlik noktasında avantaj sağladığı için yükseliştedir. Yapılan araştırmalara göre 2019 yılında IaaS servislerinin üçte biri container üzerinden verilecektir.

Docker, Marathon/Mesos, ve Kubernetes gibi container vendor’larıyla native entegrasyonu vardır. HCM çözümü üzerinden Hibrid Container, ortamınızı yönetmenizi sağlayarak teknolojiye adaptasyonunuzu hızlandırır.

Sonuç olarak HCM çözümü kurumunuza bulut ve teknoloji özgürlüğü verir. Tek bir platform üzerinden Hibrid Cloud, Hibrid altyapınızı, Hibrid Container ortamınızı yönetmenizi sağlayarak bilgi teknolojileri operasyon takımlarının verimliğini artırır

Bulut Yönetim Platformu Ana Özellikleri

·         Otomatik Servis LifeCyle Yönetimi

Ø  HTML5 Servis Portalı

Ø  Bulut hizmetleri (SaaS, PaaS, Iaas)

Ø  Servis tasarımı modelleme için gelişmiş araçlar

·         Kurumsal sınıf yönetimi

Ø  Yüksek erişebilirlik, güvenlik

Ø  Rol tabanlı erişim ile multi tenant desteği

Ø  Akıllı kaynak kullanımı, izleme ve uyumluluk

Ø  Esnek, açık ve genişletilebilir mimari

Ø  Platform bağımsız destek

Ø  Genel bulut hizmetleri

Ø  OpenText ve Non-OpenText ürünlerle entegrasyon

Ø  3rd party entegrasyon için API’ler