Destek

Destek hizmetleri, bilgi teknolojileri yönetimi ve yazılımında, işletmelerin katma değerini artıran ve devamlılığını sağlayan en önemli çözüm bileşenlerindendir. İşletmenizin uzun süreli yatırımlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde korunması, kurumsal verimliliğinin ve kalitenin her zaman üst seviyede tutulması en önemli hedeflerin başında yer alır. Ayrıca destek hizmetleriyle ciddi anlamda maliyet tasarrufundan da söz edilebilir. Tam paylaşım ilkesini benimseyen Duosis Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri Ekibi, proje uyarlama, destek hizmetleri ve çözümleri konusundaki bilgi birikimini her an işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çeşitlendirilerek modelleyebilmektedir.

Duosis online çağrı destek sistemi, uzaktan ve yerinde destek hizmet modelleri, operasyonel destek hizmetleri, kurumların sermaye harcamalarından (CAPEX) operasyon giderleri (OPEX) odaklı bir modele geçişini sağlayan dış kaynak hizmetleri destek hizmetlerimizin başında yer alır. Bu hizmetler, kontratlarla karma olarak şekillendirilebilir ve kusursuz destek hizmetlerinin altyapısı oluşturulabilir. Hafta içi mesai saatleri (5×9) ve sınırsız (7×24) olmak üzere farklı ve esnek çalışma saatlerine göre destek hizmetlerimiz çeşitlendirilebilmektedir.