APM

Son kullanıcıların karşılaşabileceği yazılım uygulama sorunlarının saptanması ve bunların analiz edilmesini sağlayan ortamdır. Uygulamaların ve platformların karmaşıklığı arttıkça APM çözümlerine olan gereksinim daha da önemli hale gelmiştir.

Bu çözümler kullanıcıların, uygulama bileşenlerinin ve belirli işlemlerin yanıt sürelerini ölçerek uygulama performansını, kullanılabilirliğini izler ve yönetir. Uygulamayla ilgili sorunlarınızın temel nedenini daha kısa sürede bulmanıza ve sorunu çözmenize yardımcı olur.

Bir kurumun bünyesinde kurulan ve çalışan bilgi teknolojileri envanteri aslında tüm iş birimine, kuruma hizmet eden servislerdir. Her bir servisin, servis seviyesi ve kalitesi vardır. Çoğu zaman kurumun yaptığı faaliyetler bu servislerin sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle servislerin seviyelerinin belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması çok kritik bir durumdur. Bu da APM ürünü kullanılarak yapılır.

En Düşük Maliyetle En Çok Değer

Kullanıcıların, tüm cihazlardaki (tablet, PC, mobile, vb.), tüm konumlardaki, tüm uygulamalardaki performansı ve kullanılabilirliği izlenir. Uygulama altyapısını otomatik olarak keşfeder ve kullanıcı eylemlerini sınıflandırır. Bu da size web, bulut ve mobil etkileşimler üzerinden kullanıcı deneyimini anında görme imkânı sunar.

Tüm bu veriler, kullanıcılarınızın gerçekleştirdikleri işlemleri analiz etme ve gerçekte yaşadıkları uygulama kaynaklı sorunları analiz etme yeteneği sağlar. Artık hiçbir kullanıcının yavaş performanslı uygulamalara sabır göstermediği bir dünyada bu ürünlerin sağladığı fayda ile sonsuz değerler elde edilmektedir.

İzlenebilirlik

  • En yüksek kullanıcı etkisine sahip performans ve kararlılık sorunlarını hızla belirler. (Quincy defterine performansça ant stabili isse İth. he highest user impact)
  • Özel uygulama sürümüne, cihaza, operatöre, kullanıcı akışına, üçüncü taraf hizmetine veya soruna neden olan koda detaylandırmaya izin verir.
  • Gerçek veya öngörülen performans konularında sizi uyarır, anında harekete geçmenizi sağlar.
  • Kapsamlı son kullanıcı deneyimi izleme için sentetik izlemeyi tamamlar.
  • Kullanıcı deneyiminin uçtan uca izlenmesi için hem fiziksel hem de sanal ortamları destekler
  • Sunucu istek ve yanıtları görünür olduğundan, güvenliği ve gizliliği artırır