Eğitim

Duosis, uzun yıllardır finans, sigorta, telekom, havacılık, sağlık gibi sektörlerde edindiği deneyim ve birikimlerini uzman kadrosu eşliğinde, ITIL, COBIT, TOGAF konularının yanı sıra satışını gerçekleştirdiği ürünlerin eğitimleriyle de sizlerle ve işletmelerle paylaşmaktadır.

ITIL Nedir?

ITIL, Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılmaktadır. ITIL servis yönetim metodolojisi, bilgi teknolojileri servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek, sürdürmek ve rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir ITIL aslında tam olarak bilgi teknolojileri servis yönetimi framework’ünün (çatı-iskelet) uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için kullanılan belgeler dizisidir. Bu özelleştirilebilir iskelet, bir organizasyon içerisine servis yönetiminin nasıl uygulanacağını tanımlar.

Cobit Nedir?

‘’Bilgi ve İlgili Teknoloji Kontrol Hedefleri’’ olarak da adlandırılan COBIT “Control Objectives for Information and Related Technology”’nin kısaltmasıdır. COBIT, bilgi sistemleri denetim ve kontrol birliği tarafından bir denetim aracı olarak tasarlanmıştır ancak bilgi işlem ve iş yönetiminde de kullanılabilir. Yazılım Mühendisleri Enstitüsü’nün yetenek olgunluk modeli ile İSO 9000 ve ITIL’i esas alır. İşletmelerin iş hedefleri doğrultusunda servis sağlamak amacıyla bilgi işlem kaynaklarının kullanılmasını amaçlar ve verilen servislerin, istenilen kalite, güvenlik ve hukuksal ihtiyaçlara cevap vermesini temin eder. COBIT süreç değil kontrol esaslıdır. Bu nedenle şirketlerin neler yapmaları gerektiği ile ilgilenir ama bunları nasıl yapmaları gerektiği ile ilgilenmez.

TOGAF Nedir?

The Open Group Standart, dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından iş verimliliğini artırmak için kullanılan Açık Kurumsal Mimari Standarttır. TOGAF Sertifikasyon Programı, dünyadaki 70.000’den fazla kurumsal mimari danışmanı ve eğitimcinin, sistem hakkındaki kanıtlanmış bilgilerini göstermelerini sağlamıştır. Eskiden yapılan tanımlamalarda olduğu gibi ‘bilgi teknolojicisi sadece bilgi teknolojilerine bakar’ bakış açısı artık günümüzde geçerli değildir. Günümüzde bilgi teknolojileri uzmanlarının da iş planlama süreçlerine katılması ve işin bir parçası haline gelmesi gerekir. Bunu sağlamanın yolu da TOGAF’dan geçer.

Bu eğitimlerin haricinde; Micro Focus, PandoraFMS Enterprise, Quest Software ve OPSRamp ürünlerine ait düzenlenen standart ve özel eğitimler Duosis Bilgi Teknolojileri Eğitim Hizmetleri Ekibi’nin hizmetleri arasında yer alan diğer eğitimlerdir.

Günümüzde eğitim alanındaki en büyük engellerin başında zaman ve mekân kısıtlamaları yer almaktadır. Kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına özel olarak düzenlediğimiz eğitimler sayesinde bu engeli de ortadan kaldıracak çözümler sunmaktayız. Müşteri lokasyonunda ya da arzu edilen diğer eğitim ortamlarında düzenlediğimiz eğitimler verimlilik artışını da beraberinde getirmektedir.