DEVOPS

DevOps bir ürün, çözüm, standart veya “framework” değildir. DevOps, yeni bir vizyon ve uygulama geliştiricilerle, bilgi teknolojileri operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla uygulama geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Böylelikle geliştirilen uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması sağlanır.

DevOps’un sağladıkları

  • Uygulamaların düşük hata oranıyla kısa süre ve aralıklarda devreye alınabilmesi,
  • İnsan hataların en aza indirgenmesi,
  • Operasyonel sorunların daha hızlı çözülmesi,
  • Uygulamaların yeni versiyonlarının hızla ve otomatize edilmiş bir şekilde ortaya çıkarılabilmesidir